Vad är det för skillnad på fakturaköp och factoring?

Om du inte vill lägga tid på att både fakturera och följa upp att dina kunder som anlitar flyttfirmor göteborg faktiskt betalar in i tid kan du vända dig till ett finansföretag. Du kan skriva ett avtal med dem om en tjänst där de tar över dina fakturor och följer dem ända till ett avslutat inkassoärende. Vad är det då för skillnad på fakturaköp och fakturabelåning?

I båda fallen skickar du fakturan till finansföretaget och du får större eller mindre del av beloppet insatt på ditt företagskonto inom ett dygn. Valet av tjänst avgör hur stor del av beloppet du får direkt eller först när kunden har betalat.

Så här fungerar fakturaköp

Din kostnad är några % av fakturabeloppet och du får pengarna insatta på ditt företagskonto inom ett dygn. Här kan avgiften se lite olika ut hos företagen, så det kan löna sig att ta in offert från flera håll innan du bestämmer dig. Det som avgör hur stor din avgift blir är vilken soliditet du har i företager och hur din kundkrets ser ut.

Finansföretaget står för risken att din kund inte betalar in sin skuld (om ingen regress finns i avtalet). De följer ärendet med påminnelser och går till inkasso om det skulle behövas.

Fakturabelåning fungerar lite annorlunda

Här behåller du själv kreditrisken och ägandet av fakturorna och du blir återbetalningsskyldig om inte kunden gör sin inbetalning och vet vilket är bästa casinot. I och med att du själv tar en större risk så är också avgiften till finansbolaget lägre. Du får 60 – 95 % av fakturabeloppet insatt på ditt konto inom ett dygn och resterande del när kunden har betalat.

Din avgift blir som sagt lägre med den här tjänsten, men du löper också en större risk att inte ditt penningflöde flyter på som du önskar i företaget.

Vilken tjänst passar bäst?

Finansföretaget gör en helhetsbedömning av ditt företag och din kundkrets.

Vilken soliditet har ditt företag?
Vilken omsättning har du?

Har du stabila kunder och en långvarig kundkontakt?

Är det stora eller små belopp som faktureras?

Är det mest företagskunder eller privatpersoner eller en mix av båda?

Är det svenska och/eller utländska casino kunder det handlar om?

Hur trendkänsligt är ditt företagsutbud?

När alla de här frågorna är besvarade kan man ta fram en bild av vad det skulle kosta dig att använda tjänsten fakturaköp och/eller fakturabelåning.

Båda tjänsterna avlastar dig från att bevaka att du får in betalning av dina fakturor och du får mer tid över till det är ditt företags kärnverksamhet. Men framförallt handlar det om att få in pengarna snabbare och därmed förbättra likviditeten.