Alla företagare behöver ta ställning till vilka tjänster som man själv vill hantera och vad man ska köpa in. Exempelvis är det extremt vanligt att man köper in bokföringstjänster för att därigenom får en korrekt bokföring och undvika att lägga allt för mycket tid och ork på bokföring. En annan stor del är fakturahanteringen där det finns flera smidiga lösningar att välja på. Bland annat kan man sälja fakturor, få hjälp med inkasso och ha automatisk bokföring kopplat till bokföringen.

Sälja fakturor

Att sälja fakturor är ett av bästa sätten att lämna över fakturahanteringen till ett externt företag. En produkt eller tjänst säljs varpå fakturaunderlag skapas. Fakturering sker via ett kreditbolag som i sin tur betalar ut fakturabeloppet till företagets konto. Med andra ord får man fakturan betald redan inom 48 timmar från att den skapas.

Nu är det däremot kreditföretaget som har hand som skulden. Kunden ska betala in fakturabeloppet till kreditbolaget och skulle betalning inte ske i tid är det detta kreditbolag som skickar ut påminnelser och driver ärendet framåt.

Väljer man att sälja fakturor ”utan regress” tar man även bort kreditrisken. Kortfattat innebär detta att kreditbolaget som köper fakturorna kommer få kreditförlusten i det fall som kunden av någon anledning inte betalar skulden trots påminnelse, inkasso m.m.

Det är därmed flera fördelar med att sälja fakturor. Man får bättre likviditet, minimerar fakturahantering och kan, om så önskas, sälja fakturor utan regress vilket innebär att kreditrisken helt tas bort.

Inkasso

Företag som säljer produkter och tjänster förväntar sig att betalning ska ske i tid. Om detta inte sker skickas påminnelse och de flesta skulder betalas. Men det finns tillfällen då man behöver dra det ett steg längre. Detta genom att anlita inkassoföretag för att driva in de obetalda skulderna. Att göra detta kan kännas obekvämt och inte minst om det är en långvarig kund i Stockholm. Dessutom tar det tid att driva ett ärende via inkasso och man bör vara insatt i vad man får göra och inte får göra.

Därmed är det smidigt att ha samarbete med ett finansbolag som erbjuder inkasso utöver sina andra tjänster. Detta så som exempelvis att man kan sälja fakturor, koppla på fakturaservice eller ha automatisk bokföring.

Fakturaservice

Fakturaservice är en smidig service för dig som inte vill bry dig om att kontrollera att fakturor blir betalda, skicka påminnelser och koppla in inkasso om så behövs. När en faktura skapas så skickas den via en faktureringstjänst (ofta erbjuden av ett kreditbolag) som därmed registrerar fakturan i ett system. Kunden betalar in till ett unikt OCR-nummer vilket gör att fakturan enkelt kan prickas av som betald när så sker. Summan som kommer in slussas sedan vidare till företaget som sålt produkterna.

I det fall inte någon betalning sker kommer automatiskt påminnelser, inkasso osv. skickas ut till kunden. Detta är alltså inget man behöver ha kontroll över. Skillnaden mot att sälja fakturor är exempelvis att företaget inte får pengarna förrän kunden betalar. Fakturaservice är därmed främst smidigt för de som vill ha en enkel sälja en faktura hantering och inte bry sig om kunder som inte betalar i tid.