Det här bör du känna till om fakturaköp

Funderar du på att börja sälja fakturor? Det finns ett antal företag i Sverige som erbjuder fakturaköp som tjänst. Det är ett sätt för företag att söka kassaflödet i bolaget, och att göra ekonomin lite mer stabil och förutsägbar. Samtidigt kommer det till en kostnad givetvis, som brukar ligga på omkring två till fem procent av fakturans belopp. Om du funderar på att använda dig av fakturaköp, finns det ett antal saker som är bra att känna till.

Med eller utan regress?

Med eller utan regress är två centrala begrepp inom fakturaköp. Med regress innebär att du behöver köpa tillbaka fakturan om kunden inte skulle betala företaget som köpt fakturan av dig. Utan regress innebär att den köpande parten helt tar över kreditrisker och hanterar påminnelser och inkasso ifall kunden inte skulle betala.

Fakturaköp med regress kommer normalt till ett lägre pris än utan regress. Detta eftersom den köpande parten inte tar en lika stor risk. Om det är en kund du känner dig mycket trygg att jobba med, kan det vara bäst sälja fakturan med regress. Det blir billigare för dig, samtidigt för fakturaköp som du inte behöver oroa dig för att betalningen uteblir – om du litar på kunden.

Att sälja utan regress är alltså lite dyrare, men det kan också kännas väldigt tryggt. Är det en kund du inte känner så bra till sedan tidigare, kan det vara skönt att helt och hållet släppa tanken på fakturan efter att du har skickat den och sålt den till factoringbolaget.

Normalt inte en tjänst för att hantera besvärliga kunder

Har du en kund med dålig betalningsförmåga, som inte betalar? Har du innestående fakturor finns det andra aktörer som är lämpligare att kontakta. Om du ska skicka en ny faktura genom ett factoringbolag, så kommer det bolaget att utvärdera kundens kreditvärdighet. Om den är dålig kan det leda till att du får betala ett högt pris för deras tjänst, i synnerhet om fakturaköp ska ske utan regress, men det kan också leda till att de helt enkelt inte vill köpa fakturan. Fakturaköp är en tjänst som främst syftar till att öka likviditeten i bolaget.

Du får pengar snabbt – ofta redan samma dag

De flesta bolag kan erbjuda pengarna redan samma dag, eller som senast nästföljande bankdag. Det här är den stora fördelen med fakturaköp – du behöver inte vänta de 30 dagar som det står på fakturan.