Därför ska du låta utreda företagets inomhusmiljö

Om du driver ett företag vill du att dina anställda ska kunna arbeta så bra som möjligt. Må bra när de är på jobbet och inte få fysiska problem som trötthet och huvudvärk av inomhusmiljön. Det är klokt att göra en utredning av företagets inomhusmiljö, för att säkerställa att ni inte har fuktskador eller kemiska föreningar som gör personalen eller byggnaden sjuk. Det handlar både om hälsa och ekonomi.

Inomhusmiljö

Enligt forskning spenderar vi ungefär 90-95 procent av vår tid inomhus. Därför är det viktigt att vår inomhusmiljö, både hemma och på arbetet, är optimal. Dålig inomhusmiljö medför huvudvärk, utveckling/förvärrande av allergier, trötthet, rinnande ögon och och näsor. Sådana saker som får dina anställda att prestera sämre och även behöva sjukskriva sig oftare. Det är tecken på att något i byggnaden inte står rätt till. Att det finns en fuktskada någonstans, att ventilationssystemet inte fungerar eller att ni har mögel. Som företagare är det klokt att åtgärda sådana problem så snart som de uppstår.

Prestera på topp

Du vill att inomhusmiljön på företaget ska vara av bästa kvalitet, så att dina medarbetare verkligen kan utföra sina arbeten väl. Prestera på topp. Förutom att du naturligtvis vill att personalen mår bra, är det också en ekonomisk fråga. Ju piggare dina anställda är, desto bättre kommer de att arbeta och hitta goda lösningar på problem. Trötta medarbetare orkar inte göra något mer än att bara klara av sina arbetsuppgifter. För det andra förlorar du pengar ifall du har en skada i byggnaden som inte åtgärdas. Det är alltid mycket billigare att åtgärda ett litet problem innan det har hunnit bli för stort. Det är enkelt att förminska lite unken lukt eller att inte ta en medarbetare som lätt blir sjuk på allvar när den säger att något inte är bra med byggnaden. Ju snabbare du åtgärdar detta problem, desto mindre kommer du att behöva betala för att reparera skadan. Och du kommer att ha friskare personal.

Problem i inomhusmiljön

Det finns många problem i inomhusmiljön som är viktiga att kontrollera. Du kan dessvärre inte bara kontrollera det själv genom att okulärt kolla vind och källare. Lukta på väggar och leta mögel. För att verkligen ta reda på hur byggnaden mår bör du anlita ett expertföretag som kan mäta kemiska föroreningar, ta reda på vilka slags mikroorganismer som bor i byggnaden, hur hög luftfuktigheten är samt om det finns radon. Det kan finnas partiklar från när byggnaden byggdes eller från en renovering som kan störa ögon och hals. Förutom att du kan få vattenskador i både husets källare och av otäta ledningar. När du gör en utredning är det också klokt att titta på inomhusklimatet: hur varmt och kallt det är inomhus. Hur ventilationen fungerar, om det är väldigt torr luft på kontoren eller om byggnaden släpper ut en massa onödig värme någonstans. En god inomhusmiljö ger friska medarbetare och på lång sikt mer pengar till företaget.