Vanliga frågor om rörläggning besvarade

Rörläggning är ett område som innefattar installation och underhåll av rörledningssystem för vatten, avlopp och gas. Detta är ett tekniskt och komplicerat område, och det finns många frågor som människor ofta ställer angående rörmokare vvs sigtuna. Här är några av de mest frekvent frågade frågorna, tillsammans med deras svar.

 

  1. Vad är skillnaden mellan rörmokare och rörläggare?

Även om dessa två yrken har likheter, finns det vissa distinktioner. En rörmokare arbetar mestadels med mindre rörledningar inuti bostäder och kommersiella byggnader, medan en rörläggare arbetar med större rörledningssystem som transporterar gas, olja eller vatten över stora avstånd.

 

  1. När behöver jag anlita en rörläggare?

Du behöver anlita en rörläggare om du planerar att installera, ändra eller reparera stora rörledningssystem. Detta kan innefatta installation av nya vatten- eller gasledningar i en bostad, eller reparation av befintliga ledningar som har skadats eller slitits ut.

 

  1. Vad är de vanligaste problemen med rörledningssystem?

Några av de vanligaste problemen inkluderar läckor, rost, korrosion och blockeringar. Dessa problem kan uppstå på grund av naturligt slitage, skadegörelse, dåligt underhåll, eller felaktig installation. Om dessa problem inte åtgärdas snabbt, kan de leda till allvarliga skador och kostsamma reparationer.

 

  1. Hur länge håller rörledningar vanligtvis?

Livslängden för en rörledning kan variera kraftigt beroende på materialet i rören, kvaliteten på installationen, miljön där de är installerade och hur väl de underhålls. Några allmänna riktlinjer är att kopparledningar kan hålla i över 50 år, stålrör kan hålla i 20 till 50 år, och plastledningar kan hålla i 25 till 50 år. Dock bör dessa rör inspekteras regelbundet för tecken på slitage eller skador.

 

  1. Är det lagligt att göra min rörläggning?

Det beror på var du bor. I vissa områden krävs det att all rörläggning utförs av en licensierad rörmokare eller rörläggare. I andra områden kan du göra viss rörläggning själv, men du måste fortfarande följa lokala byggkoder och säkerhetsbestämmelser.

 

  1. Hur kan jag förebygga rörproblem?

Det bästa sättet att förebygga rörproblem är att utföra regelbundet underhåll och inspektioner. Detta kan innefatta att rengöra utlopp och fällor, kontrollera rören för tecken på läckage eller korrosion, och att regelbundet spola avloppssystemet för att förebygga blockeringar. Du bör också vara försiktig med vad du spolar ner i avloppet och undvika att kasta in föremål eller substanser som kan skada rören eller orsaka blockeringar.

 

  1. Vilka typer av material används i rörledningar?

En mängd olika material kan användas i rörledningar, inklusive koppar, stål, gjutjärn, PVC (polyvinylklorid) och PEX (korslänkad polyeten). Varje material har sina egna för- och nackdelar, och det bästa valet kan variera beroende på användningen, miljön och budgeten.

 

  1. Är alla rörläggare likadana?

Nej, rörläggare kan specialisera sig inom olika områden, såsom vatten-, avlopps- eller gasledningar, och kan ha olika nivåer av erfarenhet och utbildning. När du anlitar en rörläggare bör du kontrollera deras kvalifikationer, licenser och referenser för att försäkra dig om att de är lämpliga för jobbet.

 

  1. Vad är en rörinspektion och varför behöver jag den?

En rörinspektion innebär att en rörläggare undersöker ditt rörledningssystem för tecken på problem eller skador. Detta kan göras med hjälp av speciell utrustning, som videokameror som förs in i rören. En rörinspektion kan hjälpa till att identifiera problem tidigt, innan de blir allvarligare och kostar mer att reparera.

 

  1. Vad händer om ett rör spricker eller läcker?

Om ett rör spricker eller läcker, bör det repareras eller bytas ut så snart som möjligt för att förhindra ytterligare skador. Om du inte är säker på hur man gör detta, bör du kontakta en professionell rörläggare. Tills reparationen kan göras, bör du stänga av vattenförsörjningen till det skadade röret för att minimera vattenskador.

Rörläggning är en komplex och viktig aspekt av varje bostads- och kommersiell byggnad. Genom att förstå mer om detta område, kan du göra mer informerade beslut om underhåll och reparation av ditt rörledningssystem.

Continue Reading →

Rörläggning – Så här förbereder du dig för installationen

Rörläggning kan vara en komplex och krävande process, men med rätt förberedelser kan du säkerställa att installationen går så smidigt som möjligt. Här är några steg du kan följa för att förbereda dig för rörläggning i Kungsbacka.

Först och främst bör du noggrant överväga dina behov och mål. Är det en ny installation, en uppgradering av ett befintligt system, eller en nödvändig reparation? Vilken typ av vattenförbrukning förväntas det hantera? Svaren på dessa frågor kommer att hjälpa dig att avgöra vilken typ av rör och armaturer du behöver, samt omfattningen av arbetet.

Nästa steg är att göra en noggrann utvärdering av platsen. Var ska rören läggas? Är det några hinder som måste undvikas eller hanteras, som betongväggar, elektriska ledningar eller befintliga rör? En genomgång av platsen kan hjälpa dig att förutse eventuella problem och planera för hur du ska hantera dem.

Plan för installationen

Efter detta bör du noggrant utarbeta en plan för installationen. Denna bör inkludera en ritning eller skiss över rörsystemet, inklusive placering av rör, armaturer och avlopp, samt detaljer om material och storlekar som ska användas. Planen bör också inkludera tidsramar och arbetsflöden för att hålla projektet på spåret.

När planen är klar är det dags att samla alla nödvändiga verktyg och material. Detta kan innefatta allt från rör och armaturer till rörcutter, lödkolv och PVC-lim. Att ha allt du behöver till hands innan du börjar kommer att spara tid och minimera avbrott i arbetet.

Det är också viktigt att vara medveten om alla gällande byggkoder och bestämmelser. Dessa kan variera beroende på var du bor, så det är viktigt att göra din forskning och se till att ditt rörsystem uppfyller alla relevanta krav. Att ignorera dessa kan leda till böter eller behovet av att göra efterföljande ändringar.

För att underlätta installationen, bör du också överväga att märka upp arbetsområdet. Detta kan innebära att du markerar var rören ska gå på golvet eller väggarna, eller att du skriver ut detaljerade instruktioner och scheman för att följa. Detta kan göra det lättare att följa planen och säkerställa att allt hamnar på rätt plats.

Ordna med avfallshantering

Ett annat viktigt steg i förberedelserna är att ordna med avfallshantering. Rörläggning kan skapa en hel del skräp, från gamla rör och armaturer till sågspån och förpackningsmaterial. Att ha en plan för hur du ska hantera detta avfall kan bidra till att hålla arbetsplatsen ren och säker.

Det kan också vara värt att överväga att ha en backupplan om något inte går enligt planerna. Det kan innebära att ha extra rör och armaturer till hands, att ha tillgång till en reservplan för vattenförsörjning om ditt vatten måste stängas av för installationen, eller att ha kontaktdetaljer till en professionell rörmokare om du stöter på ett problem som du inte kan lösa själv.

Det är också viktigt att förbereda sig mentalt för det arbete som rörläggning innebär. Det kan vara fysiskt krävande och det kan uppstå oväntade utmaningar. Att vara beredd på att det kommer att bli svårt och ha en positiv attityd kan hjälpa dig att hantera eventuella problem som uppstår.

Innan arbetet påbörjas, är det också viktigt att se till att du har korrekt skyddsutrustning. Detta kan innebära skyddsglasögon, hörselskydd, handskar och slitstarka kläder. Det är också viktigt att arbeta i ett väl ventilerat område för att minimera exponering för eventuella skadliga ångor eller damm.

Att arbeta med en professionell rörmokare kan också vara en bra idé, särskilt om du är osäker på någon aspekt av rörläggningen. En erfaren rörmokare kan ge vägledning och råd, och kan säkerställa att arbetet utförs till en hög standard. Dessutom kan de ha tillgång till specialistverktyg och utrustning som kan göra jobbet lättare och effektivare.

Ta sig tid att göra jobbet ordentligt

Slutligen, men kanske viktigast av allt, är det viktigt att ta sig tid att göra jobbet ordentligt. Att skynda på processen kan leda till misstag och problem på lång sikt. Genom att vara noggrann och metodisk i ditt arbete kan du säkerställa att ditt rörsystem kommer att fungera effektivt och säkert för många år framöver.

Med rätt förberedelser kan rörläggning vara ett framgångsrikt projekt som förbättrar både funktionaliteten och värdet på ditt hem. Genom att följa dessa steg kan du ge dig själv den bästa chansen att lyckas med ditt rörläggningsprojekt.

När du har allt klart för installationen, är det dags att börja arbetet. Att vara konsekvent och följa planen är av största vikt för ett framgångsrikt projekt. Det är viktigt att tänka på att en framgångsrik rörläggning kräver tålamod och precision. Varje rör och koppling måste installeras korrekt för att undvika läckor och andra problem som kan uppstå i framtiden.

Det är också bra att dokumentera hela processen. Ta bilder eller gör anteckningar vid varje steg för att ha en tydlig dokumentation av ditt arbete. Detta kan vara särskilt användbart om du behöver göra några förändringar eller reparationer i framtiden.

Kom ihåg att rengöra efter dig när du är klar med varje del av projektet

Detta innebär att städa upp alla rester, verktyg och material som används, och att se till att arbetsområdet är säkert och rent. Detta kan bidra till att minska risken för olyckor och skador, samt bidra till att hålla arbetsplatsen organiserad och effektiv.

Under hela processen är det viktigt att kommunicera och samarbeta med alla som är inblandade i projektet, oavsett om det är andra hantverkare, familjemedlemmar eller hyresgäster. Genom att hålla alla informerade om vad som pågår, kan du bidra till att undvika missförstånd och säkerställa att alla är på samma sida.

Trots att du kanske är frestad att göra allt själv, bör du inte tveka att söka professionell hjälp om du behöver den. Det finns många kvalificerade rörmokare som kan ge expertvägledning och stöd om du stöter på något du inte är säker på hur du ska hantera.

Rörläggning är en viktig del av varje hem, och att göra det rätt är avgörande för att säkerställa att ditt vattensystem fungerar effektivt och säkert. Genom att förbereda dig ordentligt, följa en tydlig plan och vara noggrann i ditt arbete, kan du säkerställa att din rörläggning kommer att hålla i många år framöver – om casinon.

Continue Reading →

Därför ska du låta utreda företagets inomhusmiljö

Om du driver ett företag vill du att dina anställda ska kunna arbeta så bra som möjligt. Må bra när de är på jobbet och inte få fysiska problem som trötthet och huvudvärk av inomhusmiljön. Det är klokt att göra en utredning av företagets inomhusmiljö, för att säkerställa att ni inte har fuktskador eller kemiska föreningar som gör personalen eller byggnaden sjuk. Det handlar både om hälsa och ekonomi.

Inomhusmiljö

Enligt forskning spenderar vi ungefär 90-95 procent av vår tid inomhus. Därför är det viktigt att vår inomhusmiljö, både hemma och på arbetet, är optimal. Dålig inomhusmiljö medför huvudvärk, utveckling/förvärrande av allergier, trötthet, rinnande ögon och och näsor. Sådana saker som får dina anställda att prestera sämre och även behöva sjukskriva sig oftare. Det är tecken på att något i byggnaden inte står rätt till. Att det finns en fuktskada någonstans, att ventilationssystemet inte fungerar eller att ni har mögel. Som företagare är det klokt att åtgärda sådana problem så snart som de uppstår.

Prestera på topp

Du vill att inomhusmiljön på företaget ska vara av bästa kvalitet, så att dina medarbetare verkligen kan utföra sina arbeten väl. Prestera på topp. Förutom att du naturligtvis vill att personalen mår bra, är det också en ekonomisk fråga. Ju piggare dina anställda är, desto bättre kommer de att arbeta och hitta goda lösningar på problem. Trötta medarbetare orkar inte göra något mer än att bara klara av sina arbetsuppgifter. För det andra förlorar du pengar ifall du har en skada i byggnaden som inte åtgärdas. Det är alltid mycket billigare att åtgärda ett litet problem innan det har hunnit bli för stort. Det är enkelt att förminska lite unken lukt eller att inte ta en medarbetare som lätt blir sjuk på allvar när den säger att något inte är bra med byggnaden. Ju snabbare du åtgärdar detta problem, desto mindre kommer du att behöva betala för att reparera skadan. Och du kommer att ha friskare personal.

Problem i inomhusmiljön

Det finns många problem i inomhusmiljön som är viktiga att kontrollera. Du kan dessvärre inte bara kontrollera det själv genom att okulärt kolla vind och källare. Lukta på väggar och leta mögel. För att verkligen ta reda på hur byggnaden mår bör du anlita ett expertföretag som kan mäta kemiska föroreningar, ta reda på vilka slags mikroorganismer som bor i byggnaden, hur hög luftfuktigheten är samt om det finns radon. Det kan finnas partiklar från när byggnaden byggdes eller från en renovering som kan störa ögon och hals. Förutom att du kan få vattenskador i både husets källare och av otäta ledningar. När du gör en utredning är det också klokt att titta på inomhusklimatet: hur varmt och kallt det är inomhus. Hur ventilationen fungerar, om det är väldigt torr luft på kontoren eller om byggnaden släpper ut en massa onödig värme någonstans. En god inomhusmiljö ger friska medarbetare och på lång sikt mer pengar till företaget.

Continue Reading →

Vanliga misstag när rörmokaren anlitas

Rören börjar gå sönder i badrummet och du behöver hjälp. Du ringer ett företag och får hjälpen och allt är frid och fröjd – i en vecka. Sen börjar problemen. Undvik de klassiska misstagen och öka chansen till ett bättre resultat och smidigare hjälp.

Du jämför inte priset

Det kan tyckas onödigt att jämföra pris på rörmokare om man enbart ska byta kran i köket eller laga en mindre läcka, om man hellre vill spela datorspel. Om du får ett pris på 1200 kr kan det låta lockande – men du kan spara hundralappar på att bara göra en jämförelse som tar 5 – 10 minuter. Det är ganska bra förtjänst om man ser på arbetsinsatsen.

Du jämför bara priset

Andra diket är att man enbart tittar på priset och väljer den rörmokare som ger allra lägst pris. Detta efter att du kontaktar 5 – 10st företag i din stad. Att välja det billigaste alternativet är inte fel. Men det kan bli fel om du inte kontrollerar upp företagets rykte som rörmokare stockholm och kompetens. Skulle du få in 5 offerter mellan 1000 kr och 1200 kr samtidigt som en offert ges på 700 kr bör du minst sagt vara skeptisk till det allra billigaste alternativet.

Du litar på att alla har rätt kompetens

Det krävs varken utbildning, auktorisation eller licens för att jobba som rörmokare. Du kan kalla dig det utan någon som helst utbildning. Det är alltså inte som läkare, dvs att man inte får kalla sig läkare utan att inneha licens.

Det innebär därmed att du kan råka anlita en ”hemmafixare” som anser sig kunna allt men när arbetet granskas i efterhand kan visa sig vara inkompetent på området. Det är inte svårt att kontrollera en auktorisation – be företaget bevisa detta redan när offert efterfrågas. ’

Du utgår från att rörmokaren även tycker om att städa

Har du rör under diskbänken som ska lagas så börja med att ta bort allt på diskbänken, ta bort sophinken och gör så mycket plats som är möjligt så att din rörmokare lätt kommer åt när arbetet ska utföras. Det finns tillfällen då rörmokaren har fått ta ut extraavgift på grund av att de varit tvungna att lägga tid på att rensa och flytta undan saker.

Det är ditt ansvar att se till att det är undanplockat och grovstädat – det är inte en uppgift för en hantverkare.

Du räknar med att få ROT-avdrag

Den offert du får kommer till största sannolikhet vara uträknad utifrån att du får göra ROT-avdrag. Det är något som rörmokaren räknar med och som de flesta privatpersoner även räknar med när fakturan ska skickas.

Men kom ihåg att kontrollera att du har kvar ROT att utnyttja. Det är mycket enkelt genom att gå till Skatteverkets hemsida. Där loggar du in med BankID varpå du sedan går till RUT/ROT. Här framgår hur stor summa som använts för detta avdrag under gällande år.

Skulle en rörmokare fakturera dig med ROT och det sedan visar sig att du inte hade rätten att få detta avdrag kommer problemet bli ditt. Det blir då du som blir betalningsskyldig.

Continue Reading →

Var din egen rörmokare

Vid renovering eller nya installationer i till exempel kök och badrum krävs ofta att vattenledningar måste dras om eller förlängas. För det kan man antigen anlita en rörmokare eller vara sin egen och utföra jobbet själv. Använder man sig av kopparrör, som är förhållandevis mjuka, är det inte speciellt svårt. Med rätt verktyg och en liten dos tålamod kan man ganska enkelt koppla in en ny diskmaskin eller ersätta det gamla badkaret med en duschkabin.

Enkelt att arbeta med kopparrör

Att arbeta med kopparrör är tacksamt eftersom dom är så mjuka. Det är inga problem varken att kapa eller bocka dom och dom behöver heller inte lödas som man behöver göra med hårdare material. En stor fördel med just kopparrör är att man kan kapa dom med en bågfil och man kopplar snabbt ihop dom med klämringskopplingar. Det finns dessutom bara ett specialverktyg man behöver använda sig av och det är en rörbockare. För att få skarpa vinklar på rören krävs en sådan eftersom röret annars riskerar att vikas. Det i sin tur kommer leda till att vattnet stannar upp och får dåligt flöde och i värsta fall kan en spricka uppstå. En rörbockare brukar gå att hyra hos en rörmokare eller rörfirma, förutsatt att man köper materialet man ska använda från dom.

Om ledningarna är gamla

Bor man i ett gammalt hus med gamla ledningar av till exempel järn är arbetet betydligt svårare. Behöver man dessutom göra stora förändringar i det befintliga systemet för rörmokare göteborg behöver man söka bygglov. När det är godkänt och jobbet ska göras är det klokt att anlita en rörmokare istället för att genomföra det på egen hand eftersom det är betydligt svårare än att arbeta med enklare åtgärder med kopparrör.

Bra att veta

Tre saker som är viktiga att tänka på när man agerar sin egen rörmokare är att kontrollera så att dom kopplingar man planerar att använda sig av är typgodkända. Nummer två är att till varje enskild maskin eller installation som kräver vatten måste man koppla in en avstängningsventil som placeras nära installationen och är lätt att komma åt. Det tredje som bör veta är att det inte gör att räta ut en rör som redan blivit bockat i rörbockaren.

Enkla åtgärder i kök, tvättstuga eller badrum är i regel inga problem att göra själv och det är helt okej att vara sin egen rörmokare. Med lättarbetade material och rätt verktyg kan man arbeta på egen hand förutsatt att man är noggrann och gör på rätt sätt.

Continue Reading →

Det här bör du känna till om fakturaköp

Funderar du på att börja sälja fakturor? Det finns ett antal företag i Sverige som erbjuder fakturaköp som tjänst. Det är ett sätt för företag att söka kassaflödet i bolaget, och att göra ekonomin lite mer stabil och förutsägbar. Samtidigt kommer det till en kostnad givetvis, som brukar ligga på omkring två till fem procent av fakturans belopp. Om du funderar på att använda dig av fakturaköp, finns det ett antal saker som är bra att känna till.

Med eller utan regress?

Med eller utan regress är två centrala begrepp inom fakturaköp. Med regress innebär att du behöver köpa tillbaka fakturan om kunden inte skulle betala företaget som köpt fakturan av dig. Utan regress innebär att den köpande parten helt tar över kreditrisker och hanterar påminnelser och inkasso ifall kunden inte skulle betala.

Fakturaköp med regress kommer normalt till ett lägre pris än utan regress. Detta eftersom den köpande parten inte tar en lika stor risk. Om det är en kund du känner dig mycket trygg att jobba med, kan det vara bäst sälja fakturan med regress. Det blir billigare för dig, samtidigt för fakturaköp som du inte behöver oroa dig för att betalningen uteblir – om du litar på kunden.

Att sälja utan regress är alltså lite dyrare, men det kan också kännas väldigt tryggt. Är det en kund du inte känner så bra till sedan tidigare, kan det vara skönt att helt och hållet släppa tanken på fakturan efter att du har skickat den och sålt den till factoringbolaget.

Normalt inte en tjänst för att hantera besvärliga kunder

Har du en kund med dålig betalningsförmåga, som inte betalar? Har du innestående fakturor finns det andra aktörer som är lämpligare att kontakta. Om du ska skicka en ny faktura genom ett factoringbolag, så kommer det bolaget att utvärdera kundens kreditvärdighet. Om den är dålig kan det leda till att du får betala ett högt pris för deras tjänst, i synnerhet om fakturaköp ska ske utan regress, men det kan också leda till att de helt enkelt inte vill köpa fakturan. Fakturaköp är en tjänst som främst syftar till att öka likviditeten i bolaget.

Du får pengar snabbt – ofta redan samma dag

De flesta bolag kan erbjuda pengarna redan samma dag, eller som senast nästföljande bankdag. Det här är den stora fördelen med fakturaköp – du behöver inte vänta de 30 dagar som det står på fakturan.

Continue Reading →

Ledarskapsutveckling Inom Snickeri & Rör-utbildning

I sitt jobb inom snickeri så är det viktigt för företagets framgång att man tänker på sitt ledarskap och att utveckla denna. Vi är ofta inte så medvetna om varför vi beter oss som vi gör och om sin fastighetsförvaltning ska fungera så är det bra att man utvecklas förmågan att lokalisera orsaken till sina beteenden.

Bli medveten om sina impulser
Fastighetsförvaltning är ett jobb som kräver att man kan ha många bollar i luften på samma gång och att kunna samarbeta med många olika slags typer av människor, som på ett casino. Då är det viktigt att lära känna vart ens impulser kommer ifrån så man inte bara handlar utifrån reflexer. Om man handlar utifrån ett stressat läge inom sig själv hela tiden så kommer man att göra val som är kontraproduktiva för företaget och allt som ni arbetar för inom er fastighetsförvaltning. Det är bra om man har stunder på dagen då man tänker på varför man handlade som man gjorde i vissa möten inom sin fastighetsförvaltning och om man gjorde det utifrån ett balanserat läge i sig själv eller inte. Kanske man kan handla annorlunda nästa gång om det var så att man inte blev nöjd med sin egen prestation.

Värderingar inom ledarskapsutveckling
Om man sätter upp tydliga mål i sitt ledarskap och tänker dom då och då så kan man få en tydligare väg inom sin fastighetsförvaltning till att få ett grymt ledarskap. Att man definierar och tänker på vilken typ av människa man vill vara och går efter det så är det lättare att förverkliga den bilden och sidan av sig själv. Då kan man även få de medarbetare inom sin fastighetsförvaltning att bli mer medvetna om sig själv och deras beteenden också.

Livskompassen som är viktig att ha klart för sig inom sin fastighetsförvaltning och för att veta hur man hur man bettar. Att tänka på alla delar i ens liv och så att man inte blir ett slav till sitt arbete. Ta med familjen, relationerna man har förutom arbetet och planera in i sitt liv. Att ta tid till allt som är viktigt kommer få en att vara en bättre ledare inom sin fastighetsförvaltning då man ökar medkänsla och förståelse till alla man arbetar med genom att fokusera på saker som betyder något för en.

Livet kommer alltid att ha sina motgångar och det är viktigt att ha klart för sig hur man ska hantera dessa motgångar och kunna stötta alla inom sin fastighetsförvaltning som är med om motgångar och inte döma dom för att arbetet kanske blir påverkat för att någon mår dåligt. Man måste skriva en plan för hur man vill vara som människa och ledare inom sin fastighetsförvaltning för att få ett ledarskap att se upp till och ta efter för kollegor.

Continue Reading →

Vad är det för skillnad på fakturaköp och factoring?

Om du inte vill lägga tid på att både fakturera och följa upp att dina kunder som anlitar flyttfirmor göteborg faktiskt betalar in i tid kan du vända dig till ett finansföretag. Du kan skriva ett avtal med dem om en tjänst där de tar över dina fakturor och följer dem ända till ett avslutat inkassoärende. Vad är det då för skillnad på fakturaköp och fakturabelåning?

I båda fallen skickar du fakturan till finansföretaget och du får större eller mindre del av beloppet insatt på ditt företagskonto inom ett dygn. Valet av tjänst avgör hur stor del av beloppet du får direkt eller först när kunden har betalat.

Så här fungerar fakturaköp

Din kostnad är några % av fakturabeloppet och du får pengarna insatta på ditt företagskonto inom ett dygn. Här kan avgiften se lite olika ut hos företagen, så det kan löna sig att ta in offert från flera håll innan du bestämmer dig. Det som avgör hur stor din avgift blir är vilken soliditet du har i företager och hur din kundkrets ser ut.

Finansföretaget står för risken att din kund inte betalar in sin skuld (om ingen regress finns i avtalet). De följer ärendet med påminnelser och går till inkasso om det skulle behövas.

Fakturabelåning fungerar lite annorlunda

Här behåller du själv kreditrisken och ägandet av fakturorna och du blir återbetalningsskyldig om inte kunden gör sin inbetalning och vet vilket är bästa casinot. I och med att du själv tar en större risk så är också avgiften till finansbolaget lägre. Du får 60 – 95 % av fakturabeloppet insatt på ditt konto inom ett dygn och resterande del när kunden har betalat.

Din avgift blir som sagt lägre med den här tjänsten, men du löper också en större risk att inte ditt penningflöde flyter på som du önskar i företaget.

Vilken tjänst passar bäst?

Finansföretaget gör en helhetsbedömning av ditt företag och din kundkrets.

Vilken soliditet har ditt företag?
Vilken omsättning har du?

Har du stabila kunder och en långvarig kundkontakt?

Är det stora eller små belopp som faktureras?

Är det mest företagskunder eller privatpersoner eller en mix av båda?

Är det svenska och/eller utländska casino kunder det handlar om?

Hur trendkänsligt är ditt företagsutbud?

När alla de här frågorna är besvarade kan man ta fram en bild av vad det skulle kosta dig att använda tjänsten fakturaköp och/eller fakturabelåning.

Båda tjänsterna avlastar dig från att bevaka att du får in betalning av dina fakturor och du får mer tid över till det är ditt företags kärnverksamhet. Men framförallt handlar det om att få in pengarna snabbare och därmed förbättra likviditeten.

Continue Reading →